15 Temmuz 2016 Cuma

Altın Üretiminde Zirve Yapan 10 Ülke

Tarih boyunca altının üretimi ve yatırımı hep ön planda olmuştur. Geçmiş dönemleri de incelerseniz altının milletler için nasıl önemli olduğunu görebilirsiniz. Çok eski çağlarda da yakın geçmişimizde de günümüzde de bu böyledir. Eski çağlara baktığımızda altına çeşitli önemli değerler vermişlerdir. Yakın geçmişimizde ise altını parasal değerlendirmeleri yaparken kullanmışlardır. Bunun en güzel örneği ise Bretton Woods öncesidir. Bu dönemde dövizlerin değerlendirilmesi altın üzerinden yapılmıştır. Bundan sonra da insanlar ve ülkeler için altın çok önemli olmuştur. Bu değerlendirme ile ülkeler merkez bankalarında altın için rezervler ayırmıştır. Durum böyle olunca altın üretimine önem veren ülkeler de ortaya çıkmıştır. Bu ülkelerin ilk onu hangileriymiş gelin hep birlikte inceleyelim.

Çin’de Altın Üretimi


Son 8 yıldır altın üretiminde birinci sırayı olan Çin, 2015 yılında da altın üretimlerini artırarak ilk sırada yerini almıştır. Üretimin yanında ayrıca dünyanın en büyük tüketicisi konumunda da yerini alır. Geçen yıl altın üretim miktarı ise 450 tondur. Bu ise yüzde 5 büyüdüğünü gösteriyordu. Kısa vadede altın üretiminde değişiklikler yaşasa da yapılan araştırmalar ve verilere göre uzun vadede üretimlerinin artış yaşadığı görülmektedir.

Avustralya’da Altın Üretimi


Avustralya’da dünyanın altın üretimi seviyesinde ikinci sırada gelmektedir. 2013 yılında üretilen altın rakamına bakılarak, 2014 yılında bir artış yaşamış ve üretimi 270 tona kadar ulaşmıştır. Bu üretim durumu fiyatlarına da yansımıştır. Altın fiyatı yüzde 37 kadar düşmüş ve döviz ise genel anlamda %25 azalmıştır. Bu yüzeysel olarak değerlendirmedir ve asıl sebepler için daha çok ayrıntıya bakılması gerekir. Fakat genel görüntü itibari ile üretimin oldukça yüksek olduğu aşikârdır.

Rusya’da Altın Üretimi


Rusya uzun bir süre altın üretiminde 4. sırada yer almaktaydı. 2014 yılında gerçekleştirdiği altın üretimi ile Amerika Birleşik Devletleri’nin önüne geçerek, 3. sıraya yer etmiştir. Bakıldığında 2014 yılında ilk yarı da bile üretimini % 27 artırmıştır. Üstelik bakıldığında ülkenin maden arama çalışmaları da önemli bir derecededir. Dünya ülkeleri arasında da lider olarak kabul edilir. Rusya’nın altın üretiminde ki miktarı 245 ton kadardır.

Amerika Birleşik Devletleri Altın Üretimi


Altın üretiminde son yıllara kadar üçüncü sırada olan ABD, 2014 yılında sırsını Rusya’ya kaptırmıştır. Bunun sebebi ise 2013 yılından sonra üretiminin % 8’lik bir düşüş yaşamasıdır. Böylelikle dünya ülkeleri arasında 4. sırada yerini alarak, üretimini 211 ton yapmıştır. ABD içerisinde de en çok altın yatağı Alaska’da mevcuttur. Diğer bölgelerinde ise küçük küçük altın rezervleri mevcuttur.

Kanada’da Altın Üretimi


Kanada altın üretimi özellikle 2013 yılından sonra artarak 160 tona kadar ulaşmıştır. Yaşanan sorunlardan sonra Kanada, altın üretimine 1 yıllık ara vermiştir. Daha sonra yaptığı teşvik politikalarıyla birlikte, madencilik maliyeti düşürülerek üretim büyütülmeye çalışılmıştır. Böylelikle bu çalışmalar sonucunda Kanada da sıralamada 5. sırayı almıştır.

Peru’da Altın Üretimi


Peru altın üretimini artıran değil azaltan ülkeler arasındadır. Ama yine de üretim sırasında altıncılığı almıştır. 2013 yılında 150 ton olan altın üretimi bu döneme kadar azalarak gelmiştir. Bu sebeple Peru’da altın üretimini artıran değil azaltan ülkeler arasında yerini almaktadır. Bunun sebebinin altın madenlerinin sürekli dağlık alanlarda yer aldığı için olduğunu düşünüyorum.


Güney Afrika’da Altın Üretimi


Altın üretimini düşüren ülkelerden biri de Güney Afrika’dır. 2014 yılı verilerine bakıldığında, 2013 yılına göre 10 ton daha az üretim yaparak 150 tonu bulabildi. Geçmiş dönemlerde ciddi rezervlere sahipken, günümüzde yedinci sıralarda yerini almıştır. Şöyle ki 1983 yılında dünyada çıkarılan altın rezervinin %64’ü güney Afrika tarafından yapılmaktaydı. Günümüzde ise ortalama sadece %6’sını üretmektedir.

 Özbekistan’da Altın Üretimi


Altın üretimi Özbekistan’da 102 tondur. Ülke sıralamaları içerisinde de 8. sırayı almıştır. Ülkede çok fazla yeni teşvikler ve yatırımlar bulunmamaktadır. Eski maden yataklarında altın üretimleri yapılmaya çalışılıyor ve herhangi yeni maden arayışında bulunulmuyor. Durum böyle bile olsa altın üretiminde yine dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yerini alıyor ve üretimlerini artırabiliyor.

Meksika’da Altın Üretimi


Meksika altın üretimi konusunda 9. sırada yer alması, ileride de burada olacağı anlamına gelmiyor. Şöyle ki Meksika maden arayışında ciddi yatırımlar yapmış ve yeni maden yatakları bulmuştur. Bu durumda üretiminin 4 kat artabileceği anlamına gelmektedir. Bu yüzden yakın zamanda listenin üst sıralarında olması bekleniyor. Meksika’nın maden üretimi ise 92 ton kadardır.

Gana’da Altın Üretimi


 Listenin son sırasında Gana yer almaktadır. 90 tonluk altın üretimi ile ilk 10 içerisinde yerini almıştır. Gana altın üretiminde biraz sıkıntılar yaşamış ve işleyişi askıya almıştır. Bu durum üretim tonajında ve sıralamasında değişiklikler olabileceğinin düşüncesidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder